Kısmet Açılması için Dua

Bir bardak temiz su alinir ve bunun üzerine 101 defa asagidaki ayetlerokunup üflenir.Kismeti kapali olan,evlenmek isteyipte birini bulupevlenemeyen kisi bu sudan içer.Bu isleme 21 gün devam edilir.Hem kismeti açilir hemde üzerinde bir baglilik varsa Allahin izniyle çözülür.Inna fetahna leke fethan mübina.Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba

28 Mart 2013 Perşembe

KALPLERİN KAYMAMASI İÇİN DUA KISMET DUASI


KALPLERİN KAYMAMASI İÇİN DUA

KISMET DUASI
“Rabbena inneke ta’lemu mâ nuhfî ve mâ nu’lin, ve mâ yahfâ alâllâh min şeyîn fi’l-ardi ve iâ fi’s-semâi.” (İbra­him, 14/38)Kalplerin Kaymaması İçin Dua
ANLAMI: “Rabbimiz! Doğrusu Sen gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz.”

Kalplerin Kaymaması İçin Dua

AÇIKLAMA: Allah, Alimü’s-sırrı ve’l-hafiyyat’tır. Tüm sırları, senaryoları, planlan ve gizleyerek yapı­lan eylemleri bilir. Hiçbir varlığın yaptığını ve dü­şündüğünü, Allah’tan gizlemesi, bilmesini önlemesi, gözden kaçırması mümkün değildir, insanların yap­tıklarını Allah’tan gizlemesi mümkün olmadığı gibi; insanlara gizli olan, bilgisi alanına girmeyen kainat­taki tüm sırları da yine ancak Allah bilir.Blog'u görüntüle

Düşamana Karşı Okunacak DuaDüşamana Karşı Okunacak Dua

ANLAMI: “Allahım, Senin himayeni onlara karşı siper ediyoruz, onların şerrinden Sana sığmıyoruz.”
“Mü’minler kızgınlık anında sabretmeyi, kendileri­ne yapılan kötülüğü affetmeyi başardıklarında, Allah onları düşmanlarına karşı korur ve düşmanları onlara boyun eğer.”(Buhari)
Allah, kulunda görmeyi istediği ve sevdiği huyların başında sabırlı ve affedici olmak gelir.
Özellikle kızgınlık anında öfkesini yutup sabret­mek, kendine yapılan kötülükleri affedip bağışlamak öyle yüce bir haslet, Allah’ın hoşnut olduğu yüksek bir ahlâktır ki, bu olgunluğu ve fazileti yerine getiren kul­larını Allah, sanki özel himayesi altına alır. Onları düş­manlarının zarar vermelerinden korur. Onları düş­manlarına değil, düşmanlarını onlara boyun eğdirir.
1.       Lâ havle ani’l-adem ve lâ kuvvete ale’l-vücûd: Adem­den çıkıp vücuda gelmek.
2.       Lâ havle ani’z-zevâl ve lâ kuvvete ale’l-bekâ: Zevale gitmeyip bekada kalmak.
3.       Lâ havle ani’l-mazarrat ve lâ kuvvete ale’n*nef: Ma­zarratı def’, menfaati celb.
4.       Lâ havle ani’l-mesâib ve lâ kuvvete ale’l- metâlib:
Musibetten uzak olup, matluba nâil olmak.
5.       Lâ havle ani’l-meâsî ve iâ kuvvete ale’l-ibâdeti: Ma-
asiye düşmemek, ibadete devam etmek.
6.       Lâ havle ani’n-nikam ve lâ kuvvete ale’n-ni’meti: Aza­ba maruz kalmamak, Yıimete mazhar olmak.
7.       Lâ havle ani’z-zulmeti ve lâ kuvvete ale’n-nûr: Zul­mete düşmemek, nur ile tenevvür etmek..”

Düşamana Karşı Okunacak Dua

ANLAMI: Bizim gücümüz yetmiyordu, Sen bizi yokluktan kurtarıp varlık âlemine getirdin. Sana sonsuz şükürler olsun Yâ Râb!Hayatın sonunda yokluğa gitmekten kurtulup ebedî âleme gitmeye de bizim gücümüz yetmiyor­du. Bunu da bize Sen lütfettin: sonsuz şükürler ol­sun Yâ Râb!
Bize zarar verecek her şeyi uzaklaştırıp her fay­dalıyı elde etmeye de gücümüz yoktu. Bunları bize Sen ihsan ettin; sonsuz şükürler olsun Yâ Râb!
Bela ve musibetleri defedip istediklerimizi bize sen verdin. Bizim bunlara da gücümüz yetmezdi. Sonsuz şükürler olsun Yâ Râb!
Bizi günahlardan uzak tutup kulluğuna kabul buyurdun. Biz bunlara güç yetiremezdik. Sonsuz şü­kürler olsun Yâ Râb!
Senin gazabından kurtulup nimetlere kavuşma­ya da bizim gücümüz yetmez. Bunlan da bize Sen bağışladın. Sonsuz şükürler olsun Yâ Râb!
Bizim güç ve kuvvetimiz yetmezken bizi karan­lıklarda bırakmayıp nurlar âlemine çıkardın. Bütün bunlar için de sonsuz şükürler olsun Yâ Râb! (Mes- nevî-i Nuriye’den Zeylü’l-Habbe sonu)

14 Eylül 2012 Cuma

Kısmetin Açılması ıçin

Kısmetin Açılması ıçin

kısmetin
açılsın ıstiyorsan 1 bardak temiz su alınır ve bunun üzerine 101 kez aşağıdaki ayetler okunup üflenir.kısmeti kapalı olan,evlenmek ısteyipte birini bulup evlenemeyen şahıs bu sudan ıçer.
bu
ışleme 21 gün çarem edilir.
hem
kısmeti açılır hemde üzerinde 1 sadakat varsa Allahin ızniyle çözülür.

inna
fetahna leke fethan mübina.ve fütihatis semaü fekanet ebvaba" Ekonomi

26 Ocak 2010 Salı

NASIL DUA EDİLİR?DUAYA NASIL BAŞLANIR?

NASIL DUA EDİLİR?
1.Duaya başlamadan önce abdest alınmalı.


2.Kıbleye yönelmeli.

3.Besmele çekilmeli.

"Bismillahirrahmanirrahim"

4.Tevbe edilmeli,günahların afvı istenmeli

En kısa tevbe şudur:"Estağfirullah,estağfirullah,estağfirullahel azim

ellezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü ve etübileyh"

5.Allah'ı çokça hamd etmeli.Peygamber efendimize salavat getirmeli.

Hamd şudur:"Elhamdulilllah" 3 kere.

Salavat :"Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali

seyyidina Muhammed"

Her ikisi tek seferde şöyle okuyabilirsiniz:"Elhamdülillahi rabbil

alemiyn.Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve

" sabhibi ecmaiyn."

6.Sonra Subhane Rabbiyel aliyyil alel vehhab" denmeli.

7.Sitede yer alan dualardan istediğinizi okuyup bitirdikten sonra

,Allah'tan dileğinizi istersiniz.

8.Duayı bitirmek için şu okunmalı:

"Subhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yesifun.Ve selamun

alel-mürseliyn.Velhamdülillahi Rabbil alemiynel Fatihah ve messalavat"

denir.Şu şekilde tekrar salavat getirilir:"Allahümme salli ala Seyyidina

Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" deyip Fatiha süresi okunur."Amin" deyip dua bitirilir.

18 Ocak 2010 Pazartesi

Her İsteğe Ulaşmak İçin

Istenilen bir seyin gerçeklesmesi için


1. Sabah namazindan sonra Pazar günü "Elhamdülillahi rabbil-Alemin"
deyip 1071 defa "Ya Fettah" okunur.
2. Pazartesi "Iyyake nabüdü ve iyyake nestain " dedikten sonra 873 kere
"Ya Latif "okunur

15 Aralık 2009 Salı

Murada ermek için


"Ya Allah"

Cuma günleri 100 kere "Ya Allah" diye zikreden kisiye Allah her muradini verir.

Kısmet için Dua

"" Rabbi,,inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru :Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım ""